Przejdź do treści

Publikacje

Maria Kieleczawa jest autorką lub współatorką następujących publikacji:

– Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ Gdzie szum Prutu, Czeremoszu…Odkrywanie Huculszczyzny”- wykład nt. „Pisanka huculska-obrzędowość, symbolika, ornamentyka”- Uniwersytet Wrocławski –2005

– Praca magisterska nt: – „Zarządzanie pracą twórczą na podstawie badań w pracowni pisanek” Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu 2002

– Projekty warsztatów pisankowych- realizacja w środowisku wrocławskim- przedszkola, szkoły, domy kultury, świetlice przykościelne, ośrodki integracyjne, muzea od 1999 roku

– Przygotowanie i prowadzenie warsztatów dla uczniów szkół podstawowych pt. „Pisanki-Zachwycanki”- Nowy Targ 2008

– W książce „Huculszczyzna Kultura i Edukacja” pod redakcją Anny Haratyk Uniwersytet Wrocławski 2009, jest mój rozdział pt: „Pisanka huculska-obrzędowość, symbolika, ornamentyka”

Opinie i recenzje o  jej twórczości ludowej wydały instytucje:

– Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski – Kulturoznawstwo oraz Przewodniczący Powiatu Gorlickiego

Jej twórczość ludowa została opisana w książkach:

–  Irena Stasiewicz- Jasiukowa: „Pisanki sercu miłe”- O ich twórcach, tajemnicach barwienia i o technikach zdobienictwa.2003

– Irena Stasiewicz- Jasiukowa: „Pisanki Kresowe w zbiorach Muzeum Pisanki w Ciechanowcu”. Ciechanowiec 2007

– Encyklopedia „ Who is Who w Polsce 2003”-biogram

Na temat jej twórczości ukazało się wiele artykułów w prasie i czasopismach:

– Twórczość Ludowa- Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych” 2006, 2009.

– Słowo polskie, 04.1998.

– Watra”- kwartalnik wydany przez Zarząd Główny Zjednoczenia Łemków w Polsce-1999, 2002, 2004.

– Wieczór Wrocławia”1.VIII.2000 „ Marszałek docenił pisanki”.

– Gazeta wyborcza, „Huculskie pisanki w Merkurym”, 04. 2000

– Gazeta wrocławska, „ Huculskie pisanki –  z Muzeum Etnograficznego do Niemiec”, 10.04.2000

– Wieczór Wrocławia – „Na jajku malowane”, 10.04.2000

– Gazeta Wyborcza – „ Maryś, czemu nie Ty”, 19.04.2000

– Wieczór Wrocławia – „ Grand Prix za pisanki” – 15.05.2000

– Wieczór Wrocławia 23-25.III.2001 „Pisanki z Wrocławia w Dreźnie”

– Kurier Gmin, 04.2001

– Wieczór Wrocławia 6-8.IV.2001 „Wenus po trzydziestce – Malowania uczyła mnie babcia”

– Gmina i powiat – miesięcznik 3 – 4, 2001

– Gazeta krakowska, „ W dworze Karwacjanów, łemkowskie pisanki”, 05.2002

– Nasze okienko- miesięcznik kwiecień 2003 numer 11

– Wieczór Wrocławia 7.04.2003 Ambasador polskiej tradycji”

– Kaleidoscope – magzayn pokładowy PLL LOT SA, –  04.2004

– Słowo Polskie- Gazeta Wrocławska 24.05.2004 „Cepeliada przed igrzyskami”

– Słowo Polskie-Gazeta Wrocławska 8.07.2004 „Hucułka z blokowiska”

– Dziennik nowosądecki – 07.2005

– Gazeta Wyborcza 24.03.2005 „Jaja z Łemkowyny”

– Gazeta Wyborcza-Warszawa 30.05.2007 „Wielkanocne Jajka”

– Gazeta Południowa kwiecień 2008-„Wielkanocnie w Promyku”

– Dziennik Toruński Nowości – „ Huculski sposób na superpisankę” 10.04.2009

Maria Kieleczawa