Stałe wystawy

Marię Kieleczawa można spotkać na następujących wystawach i kiermaszach:

- Muzeum Etnograficzne w Warszawie (Kiermasz Wielkanocny)

- Muzeum Etnograficzne w Toruniu (Kiermasz Wielkanocny)

- Hotel Ruben w Zielonej Górze (wernisaż świąteczny)

- Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu (Kiermasz Wielkanocny)

- Muzeum Wsi Opolskiej (Kiermasz Wielkanocny)

- Jarmark Jagielloński w Lublinie

- Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem